Đối tác Chính phủ
Ngày cập nhật: 25/06/2014


 Ảnh: Bà Hoàng Phương Thảo, Trưởng Đại diện AAV phát biểu tại Hội nghị Quốc tế lần thứ 3 về hợp tác giữa Việt Nam và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, do Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tổ chức. Nguồn: Lan Dao


Các đối tác Chính phủ của AAV gồm có: 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NN & PTNT); 
Bộ Tài chính (Bộ Tài chính); Bộ Nội vụ (Bộ Nội vụ); 
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (MOLISA); 
Ban điều phối viện trợ nhân dân (PACCOM);
Ủy ban Xã hội của Quốc hội; Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam (VUFO) ở cấp quốc gia;
Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh và huyện tại các khu vực phát triển dài hạn.


Tin khác